dijous, 10 de febrer de 2011

Hem donat suport a l'associacionisme?

Hi ha aspectes que són senzills d’avaluar de com ha funcionat un mandat, però en canvi hi ha altres temes que són molt més subjectius i difícils. El nombre d’usuaris de ls biblioteques, els diners destinats a subvencions o el nombre de semàfors adaptats poden ser elements totalment objectius. Els carrers urbanitzats, la posada en marxa de nous equipaments o el suport a la cultura popular catalana també es poden avaluar amb dades tot i que en aquests casos també influeix una part de subjectivitat. Però hi ha altres temes molt més difícils d’avaluar objectivament. Per exemple la participació ciutadana o el foment de l’associacionisme.

En un moment en el que l’associacionisme sembla travessar, com tot allò que és públic, una certa crisi de confiança, com s’avalua si hem donat suport a l’associacionisme? Hi ha diferents aspectes que caldria tenir en compte d’aquests darrers anys al Districte. Per exemple crec que hem aconseguit prioritzar el paper de les entitats davant de la participació a títol individual. Hem sabut incorporar les entitats de forma activa en la gestió de nous equipaments com per exemple als casals de gent gran, al nou casal de la Font d’en Fargues o de forma molt significativa al punt d’informació juvenil del carrer Horta 71 gestionat pel Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó. També hem constituït totes aquelles comissions de seguiment que s’ha considerat oportú per tal de seguir obre so temes concrets.

No hem aconseguit fer créixer de forma significativa la participació ciutadana al moviment associatiu. No hem sabut incorporar prou a gent jove i a nous veïns i veïnes a les entitats. No hem aconseguit crear estructures més potents a les entitats. Però possiblement això seria un èxit excessiu per a nosaltres. Però jo crec que el moviment associatiu a Horta-Guinardó ha guanyat en capacitat d’interlocució amb el Districte, ha guanyat crèdit davant dels veïns i veïnes i ha sabut treballar en complicitat amb l’equip de govern i això és sens dubte molt important. I també cal destacar el paper consolidat de les entitats de segon ordre que coordinen a altres entitats, com són el mateix Consell de la Joventut o les 4 coordinadores d’entitats avui existents a Horta-Guinardó, la d’Horta, del Guinardó, de Sant Genís i de Can Baró. Però com deia el suport al moviment associatiu és un element subjectiu de valorar i per tant podem parlar-ne tant com calgui. I a més cal ser molt curós alhora d’establir què és fruit de la bona gestió municipal, què és fruit de la capacitat exclusiva del moviment associatiu i que és complicitat que afavoreix una societat més participativa i compromesa.