dissabte, 11 de desembre de 2010

Barcelona, ciutat horrible? (i 3)

Havia oblidat parlar d'un dels temes més importants de la ciutat de Barcelona i una de les seves principals mancances, el tema de l'habitatge. Tot i no ser una competència municipal és evident que un dels aspectes preocupants de la ciutat és la necessitat de molta gent, especialment jove, d'haver de marxar de la ciutat, espcialment si s'opta per un pis de compra. A nievll personal m'ho he hagut de plantejar i de fet ara estic a punt de canviar de pis, això sí mantindré dues condicions importants, seguiré de lloguer i seguiré al Poblenou.

El principal problema de l'accés a l'habitatge no stà en una mala política de sòl a la ciutat, sinó en un sistema d'habitatge al nostre país on tenir un pis ha estat més un element d'inversió que de necessitat d'habitatge. Canviar aquesta dinàmica no serà fàcil, fins i tot sent conscients de le sgreus dificultats ue ha portat això de cara a la crisi financera que estem vivint actualment. Per tant Barcelona hauria de tenir com a repte millorar l'accés a l'habitatge. I això passa per impulsar el lloguer o el dret de superfície per damunt de la compra, facilitant l'accés a la infomració obre habitatges protegits ... però Barcelona també haurà de lluitar políticament per aconseguir els canvis legals i le spolítiques públiques necessàries per impulsar el canvi de model d'habitatge a Espanya i Catalunya.

I l'altre element que desperta més discrepància sobre la nostra ciutat és el tema del turisme. És evident que no podem estar en contra del turisme, més enllà dels beneficis econòmics que aporta a la ciutat o el possible efecte de bona imatge de la ciutat, el turisme és una forma de cultura que no podem impedir. Però el dubte és fins a on la ciutat s'ha d'adaptar al turisme o no. Jo crec, modestament, que no hem superat el límit i que precisament una de les cses que caldrà començar a treballar a Barcelona en relació al turisme és diversificar l'oferta i convertir en possible visita turística aspectes com les fàbriques del Poblenou, o la ruta de l'aigua d'Horta-Guinardó.