dijous, 12 de maig de 2011

La FAVB parla d'eleccions municipalsHa sortit la revista número 118 de Carrer, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). D’entrada dir que me n’alegro. És una bona publicació sobre la ciutat i sempre he defensat que la crítica al govern municipal pot enriquir i és necessària per un debat. En aquest sentit la revista Carrer té un alt nivell, tot i que com és evident discrepo d’alguns continguts. L’absència temporal de la revista per problemes a l’entitat no era una bona notícia.
I aquest número apareix amb dos temes importants, la crisi i les eleccions municipals a Barcelona. Sobretot m’he mirat, amb especial interès la part sobre eleccions municipals, amb articles de Jordi Borja, Gemma Galdón, Maria Eugènia Ibañez o el president de la FAVB Jordi Bonet. Per altra banda es plantegen les 10 prioritats del moviment veïnal a Barcelona que ha elaborat la junta de la FAVB i es plantegen les prioritats pels barris que han plantejat les AVV. Fins aquí tot em sembla oportú, però el problema el veig en la valoració dels incompliments dels Districtes, crec que falta rigor.
D’entrada dir que el sistema per recollir els incompliments és el que les AVV federades han volgut fer arribar a la FAVB. Per tant no és un recull sistemàtic, sinó un recull a partir dels barris que han enviat informació, això d’entrada fa que sigui més fàcil que apareguin incompliments allà on l’AVV és activa que allà on no ho és. Barris on no s’ha fet res però l’AVV no ha contestat no apareixen als incompliments i en canvi barris on s’ha fet molt i potser han quedat coses per fer sí que apareixen. A Horta-Guinardó vam donar a final de mandat al Consell Ciutadà la relació de les més de 300 mesures que vam aprovar al PAD amb quines s’havien complert i quines no i de fet ens sortien més que les publicades al Carrer, per tant no és una manera de fugir del debat, parlo de criteris de valoració per a tothom igual per fer-ho eficaç. En segon lloc hi ha AVV que han fet constar en el llistat com a incompliment aspectes que no figuraven al PAD i que per tant no eren compromisos.  I en tercer lloc per valorar cal tenir elements. És difícil valorar si en un Districte és molt el que s’ha incomplert o no si no tenim dades de quantes propostes hi havia ni es fa una certa ponderació de les propostes. Imaginem que al Baix Guinardó haguéssim fet dues propostes,enderrocar el Viaducte i posar un semàfor i al final no haguéssim pogut posar el semàfor; el balanç pel barri seria el 50%? Però sobretot volia destacar una cosa, la única valoració que es fa dels quatre anys als Districtes és a partir dels incompliments. Aquest és un dels aspectes en els que crec que ha de canviar el moviment associatiu. Valorar sols a partir dels incompliments és massa superficial. Cal valorar també a partir dels compliments o també a partir de propostes que no estaven incloses al Pla D’actuació del Districte però que finalment s’han pogut tirar endavant.
I afegeixo autocrítica a la meva proposta. M’agradaria veure que fos possible un dia que les publicacions municipals parlessin de tot allò que ha fet l’Ajuntament i tot allò que no ha pogut fer o no ha sabut aconseguir. I m’agradaria un balanç del moviment veïnal que no tan sols destaqués allò que s’ha incomplert. Però igualment val la pena haver recuperat la revista Carrer i llegir-ne, a fons, tot el seu contingut.