dilluns, 5 de juliol de 2010

Més sobre mitjans de comunicació

Un dels elements que va sortir al sopar tertúlia sobre mitjans de comunicació és el tema dels mitjans públics de Catalunya. Un dels elements a lamentar és que l'actual regulació ha significat una desgovernamentalització del control però en canvi s'ha caigut en una partidització. Caldria un canvi del control dels mitjans de comunicació, però difícilment ho veurem això. Entre d'altres coses perquè els grans partits són conscients del gran poder d'influència dels mitjans. Comparteixo el criteri que els blocs electorals són absurds. No pot ser que els professionals estiguin subjectes a ajustar el temps en funció de la representativitat electoral, perquè entre d'altres coses no permet explicacions coherents i més en el cas de formacions polítiques amb poca representació. Tampoc és normal que l'ordre hagi de ser sempre el mateix perquè pot donar situacions tan absurdes com que algú respon a unes declaracions que encara no hem vist. En aquest sentit coincideixo amb els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio. Però sense limitacions farien una infomració coherent, diversa i compensada? No ho tinc tan clar. Durant tot l'any, sense les restriccions dels blocs electorals, la informació als mitjans públics és prou diversa? no influeixen més els nuclis enquistats a la tele o la ràdio que els criteris professionals? els principals reptes de Josep Cuní o Manel Fuentes són l'obejctivitat i la pluralitat? No ho tinc clar.

Un altre aspecte que també va sortir és l'actual pressió per treure la publicitat dels mitjans públics com ja ha fet TVE. També es comença a parlar de que comença a haver-hi una tendència a dir que els mitjans públics no han de fer determinats programes i que bàsicament han de cobrir allò que els privats no tracten. No estic d'acord, per garantir una televisió pública de qualitat cal que tingui finançament derivat de la publicitat, si més no durant molt temps, i alhora cal que faci una programació de qualitat però molt diversa per garantir que pugui arribar a molta gent. Una pregunta però és si actualment TV3 fa una bona programació o no. Què us sembla? Sovint s'acusa a TV3 de tenir una programació molt basada en el ji ji, ja ja i a més amb un caràcter molt casolà. Jo per exemple valoro positivament programes com Polònia, però possiblement falta més programació de debat i reflexió. És a dir està bé fer paròdia de la política, però també cal donar criteris i elements per la reflexió política.

I finalment una demanda que no afecta als mitjans públics però algú ho havia de dir. Cal regular de forma contundent la proliferació d'estafes televisives en forma de concursos on és fàcil guanyar molts diners però que són trampes clares, els Call TV. Aquests programes poden arribar a fer-nos gràcia per l'absurditat de les preguntes però creen greus problemes en sectors vulnerables que es creuen les falsedats d'aquests programes i acaben amb addicions. No tan sols cal regular els continguts que es veuen en horari infantil, cal que es reguli de forma immediata la prohibició de les estafes televisives.