divendres, 9 d’abril de 2010

Ronda del Guinardó, projecte municipal sí.

L’enderroc del viaducte de la Ronda del Guinardó va significar posar fi a una de les reivindicacions més històriques a Horta-Guinardó. Però l’enderroc no era l’objectiu últim, sinó el pas necessari per fer una nova reurbanització que permetés plantejar una nova manera de cosir el barri i una nova mobilitat. Cosir el barri significa que el Baix Guinardó tingui una major mobilitat interna, fins ara molt afectada pel viaducte. El Baix Guinardó és un barri amb la tendència a dissoldre la seva identitat dins de la ciutat, a diferència de la resta dels barris del Districte que per les seves característiques no viuen tan aquesta integració. El fet d’afavorir la comunicació del barri entre les dues bandes d ela Ronda ajudarà en aquest sentit a guanyar consciència de barri. En aquest sentit l’ascensor i escales mecàniques de Castillejos seran molt importants.
Per altra banda hi ha la millora de la mobilitat. El cotxe perdrà protagonisme sens dubte. S’han reduït de forma molt dràstica les places d’aparcament en superfície i es construirà un aparcament soterrani al carrer Thous. Es guanya un carril bici que obrirà la porta cap a nous itineraris i es deixa de concebre la Ronda del Guinardó com una via ràpida.
La visió global veïnal sobre aquest projecte sense dubte és molt positiva, pe`ro hi ha dos elements que han generat certa controvèrsia i que tampoc voldria ignorar. En primer lloc la mobilitat al carrer Praga. El fet de preveure el sentit de pujada del carrer i la possible peatonalització d’Abd el-Kader pot millorar l’espai de l’entorn, però també cal tenir mola cura de garantir una bona mobilitat que no suposi una molèstia innecessària per als veïns, en aquest cas caldrà donar-li alguna volta més. Per altra banda hi ha la protesta de veïns del costat mar de la Ronda del Guinardó entre Cartagena i Padilla que han penjat pancartes amb “Mur no, nou projecte sí”. En aquest cas discrepo totalment de la seva reivindicació. El seu nou projecte no és viable, i ho saben. La sev queixa parteix de no voler tenir els carrils davant de casa seva, fent veure que la seva situació abans de l’enderroc era millor que la que tindran quan acabi el projecte, i això és clarament falsejar la realitat.
Per sort les obres ja estan en marxa i la complicitat veïnal aconseguida a través de la comissió de seguiment és molt alta. Un projecte llargament reivindicat que aviat serà realitat fruit d’un bon treball tècnic i d’una alta sensibilitat per la participació social.