dimecres, 10 de març de 2010

Consell Ciutadà a Horta-Guinardó, bé però no tant ...

Dissabte passat es va celebrar el Consell Ciutadà d’Horta-Guinardó per valorar el grau de compliment del Pla d’Actuació del Districte 2007-2011. El Consell Ciutadà és l’òrgan que exerceix el seguiment del principals temes del Districte en matèria de PAD, pla d’equipaments ... i per tant es converteix en el principal espai de participació i debat. Aplega a entitats que van ser escollides en nom de cada un dels barri del Districte, també inclou a totes les AVV, a un representant de cada consell municipal (esports, dones ...), a tots els grups municipals i a representants de la ciutadania en general. L’assistència va superar les 60 persones, fet que considero molt positiu, tot i que la representació individual és gairebé inexistent. Però no està gens malament que 60 persones es trobin tot un dissabte al matí per parlar de com evolucionen els nostres barris.
Valoràvem per tant com estem complint amb el Pla d’Actuació del Districte que el propi Consell Ciutadà va proposar a principis de mandat. Vam intentar fer un exercici seriós per part del Districte. En primer lloc enviant 10 dies abans de la reunió l’informe de seguiment del PAD, per tant mirant de donar temps a la gent perquè s’ho preparés. Per altra banda vam voler donar una eina clara i transparent. Vam llistar les 302 mesures proposades a principi de mandat amb un sistema de semàfor al costat (vermell accions no iniciades, groc mesures en marxa i verd mesures que es podien donar per acabades), i al costat una explicació. Per tant vam valorar les mesures concretes i amb claredat. No vam fer valoracions subjectives i genèriques o vam valorar allò que ens interessava. Hi havia resposta a les 302 mesures. I per facilitar l’aclariment o les aportacions prèvia a la sessió del Consell Ciutadà vam posar a disposició dels membres del Consell Ciutadà un correu electrònic i un telèfon.
Després de la introducció de la Regidora vam fer grups de treball territorials per valorar el PAD. Primer amb una fitxa individual i després debatent en grup. Crec que es va fer un esforç important de transparència, però en canvi crec que no vam aconseguir centrar el debat en la valoració del seguiment de l’acompliment del PAD i en canvi vam establir més elements de queixa o reivindicació. Realment la participació ciutadana és un dels elements de major complexitat i no serà senzill consolidar nous espais si mantenim vells estereotips de con afrontar la relació ciutadania-administració. Fiena en aquest camp n’hi ha molta per fer.