diumenge, 7 de febrer de 2010

Els Jocs d'Hivern han de congelar el govern de Barcelona?

És possible mantenir una actitud crítica d’ICV a la possible organització dels Jocs Olímpics d’Hivern i mantenir el govern municipal? Jo crec clarament que sí. I ho plantejo per diferents motius. El primer és una qüestió de lògica i de temps. D’aquí a que es celebrin aquests Jocs passarem per quatre mandats diferents (comptant l’actual). De veritat algú creu que els quatre mandats de govern a una ciutat han d’estar condicionats pels suports polítics a la candidatura de Barcelona pels Jocs d’Hivern?
En segon lloc perquè l’organització dels Jocs d’Hivern no han de suposar una transformació tan intensa de la ciutat. És cert que hi haurà elements que poden arribar a ser polèmics com la construcció de la Vila Olímpica o d’algun equipament esportiu de gran cabuda, però no hem de decidir el model urbanístic de ciutat. A nivell d’infraestructures tindrà més repercussió en les comunicacions amb els Pirineus que no pas a dins de la pròpia ciutat.
En tercer lloc sóc un gran defensor de la discrepància puntual dins d’un equip de govern. La societat és complexa i diversa i els seus govern poden expressar una part d’aquesta multiplicitat de punts de vista. No tindria sentit que un govern de coalició es comportés exactament igual que si fos un govern d’un sol partit. De la discrepància en sorgeix un debat profund i no és tan greu, segons el meu punt de vista, que de tant en tant s’expressi públicament aquesta diversitat d’opinions.
I en quart lloc el paper d’ICV al govern en aquest mandat i en els propers ha de garantir que en cas de que els Jocs d’Hivern es celebrin a la nostra ciutat hi hagi una tasca de seguiment important per tal de garantir que es compleixin els criteris de sostenibilitat o que no suposi un urbanisme que trenqui amb el model de ciutat que defensem. Ja vaig expressar que no tinc ganes que es celebrin els Jocs d’Hivern a la nostra ciutat, però també crec que això no ha de suposar cap obstacle per seguir construint, amb empentes i rodolons, la ciutat que ens agrada.