divendres, 4 de desembre de 2009

L'antic Mercat del Guinardó ja està enderrocatAvui he passat per darrera del Mercat del Guinardó i la imatge de l’enderroc m’ha tornat a impactar. El barri del Guinardó està patint una transformació impressionant i l’enderroc de l’antic Mercat és un dels símbols més evidents d’aquest procés de canvi. La torre de l’antic Mercat del Guinardó es conserva i formarà part de l’illa d’equipaments de la UA3 del Mercat del Guinardó. L’enderroc és una magnífica notícia, com ho és que el Govern de la Generalitat ja hagi aprovat destinar 10 milions d’euros per a la construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran que oferirà 99 places residencials i 24 de centre de dia. La construcció d’aquests equipaments començarà el primer trimestre del proper any i també disposarà d’altres equipaments com el nou Mercat, aparcament, escola bressol, CAP i Casal de Joves.
També estan en marxa les obres de la UA2 d’obertura de Teodor Llorente. Aquesta actuació permetrà afrontar la remodelació del barri en profunditat perquè com ja he comentat altres vegades la indefinició urbanística de les afectacions va significar una degradació excessiva de l’entorn del Guinardó. Però també hem de reconèixer que aquest espai és d’una gran complexitat. Mai havia vist una obra amb tantes dificultats per tirar-la endavant. Quan no ha estat la definició del projecte ha estat la necessitat d’afrontar la solució a l’obertura de Teodor Llorente. Quan no han estat els okupes ha estat una parada de fora del Mercat que es negava a marxar. Quan no ha estat l’estació transformadora de FECSA és que les obres deixen sense llum a l’entorn. Quan no ha estat el tall de carrers que obliguen a fer voltes considerables ha estat la complexitat. Quan no han estat les queixes de l’escola han estat les del Mercat.
És possiblement el projecte més ambiciós i complex del Districte i per tant és un projecte amb constants notícies bones i dolentes. El que sí que és cert és que actualment sembla que ja estem en un camí sense retorn d’avançar clarament en dues operacions urbanístiques que tindran un gran impacte en tot el barri del Guinardó. Aquest és un cas claríssim on l’urbanisme ha d’acabar creant una nova manera de viure un barri.