dilluns, 23 de febrer de 2009

Cotxes

El cotxe s’ha convertit en un dels elements que genera més debat i polèmica en els nostres barris. Apostar una nova mobilitat significa replantejar l’ús del transport privat i en aquest objectiu no podem cedir terrenys, hem de ser agosarats, però alhora hem de ser conscients de les dificultats que això comporta i no serà senzill el canvi cultural que això suposa. I ho visc en primera persona ja que reconec que tinc un nivell d’ús del cotxe excessiu.

L’altre dia a la festa d’inici de l’enderroc del viaducte sols hi havia un element que provocava preocupació. El tema del cotxe. Algunes persones han expressat els seus dubtes sobre la conveniència de l’enderroc al·legant que això dificultarà la circulació. Però sobretot hi ha persones preocupades pel tema de l’aparcament. És cert que l’enderroc significa la destrucció d’un bon nombre de places d’aparcament, tolerat, tot i que no plenament legals que hi havia sota del viaducte en el tram entre Cartagena i Padilla i la plaça que hi ha just davant del Districte. L’aparcament del carrer Thous ha d’ajudar en aquest sentit. És evident que cal avançar en la idea que per tal d’aparcar el cotxe cal assumir un cost econòmic, perquè els beneficis socials de guanyar espais per a la ciutadania són molt més importants.

L’Àrea Verda a Montbau ha obert també un debat intens entre les persones que viuen al barri (majoritàriament partidàries de l’Àrea Verda) i la gent que treballa en aquells barris. El debat és difícil però com ja he plantejat en anteriors articles la situació que té una persona que treballa a la Vall d’Hebron és molt similar ara a la d’una persona que treballa a Gràcia o a l’Eixample.

Per tant les apostes per una política de mobilitat més sostenible han d’incloure mesures encaminades a la millora del transport públic però també a generar un aparcament més racional. Per tant és important que en aquest mandat veiem la llu d’alguns aparcaments tan importants pels nostres barris com el de Renaixença, Plaça Salvador Allende o carrer Arenys. No podem caure en l’actitud d’estar en contra del cotxe. Cal oferir alternatives i evitar en la mesura del possible el seu protagonisme i per aconseguir-ho cal, sobretot, alternatives. Ena questa línia volem treballar.