divendres, 12 de desembre de 2008

L'hora de consellers i conselleres

Aquest proper any 2009 s’iniciarà amb una novetat important en el funcionament dels Districtes. Una nova estructura de dedicacions que ha de suposar un canvi molt important en la proximitat dels Districtes i no tan sols un augment pressupostari. El Districte d’Horta-Guinardó té 19 consellers i conselleres. En concret 8 del PSC, 4 de CIU, 3 del PP, 2 d’ICV-EUiA i 2 d’ERC. Com tothom ja deu saber la suma de consellers del PSC i ICV-EUiA formen el govern del Districte, amb majoria. Cal destacar també el suport d’ERC als grans temes del Districte (PAD, pressupostos ...). Fins ara els consellers i conselleres cobraven unes dietes per la seva assistència que en cap cas permetien una dedicació intensiva.
A partir del primer de gener aquesta situació canvia i a cada Districte hi haurà un conseller o consellera de govern a dedicació exclusiva (equivalent a una jornada completa), un conseller o consellera de cada grup municipal a dedicació plena (equivalent a una mitja jornada) i la resta (13 en el nostre cas) seguiran cobrant dietes i tindran per tant dedicació ordinària, tot i que en aquest sentit també veuran millorades significativament les seves dietes. En el cas d’Horta-Guinardó cal tenir en compte a més que dos consellers ja tenen dedicació exclusiva pels seus càrrecs de Comissionada d’Alcaldia i Assessor a la Presidència.
Si no hi ha canvis de darrera hora inesperats, el conseller a dedicació exclusiva d’Horta-Guinardó serà el conseller d’ICV-EUiA Jordi Fornés, conseller de persones amb discapacitat i de salut. En Jordi Fornés haurà de fer una important tasca de relació entre el govern del Districte i la ciutadania. L’Anna Mir, l’altre consellera d’ICV-EUiA desenvoluparà les tasques de dedicació plena dins el grup municipal. De la resta de grups municipals ja us informaré quan ho facin oficial. És evident que calia fer canvis en l’estructura dels Districtes i avançar cap a l’elecció directa dels consellers i conselleres i això passa per augmentar la capacitat de relació política dels Districtes. No és lògic que un territori de 170.000 habitants com Horta-Guinardó hagi de basar la seva capacitat de relació “amb dedicació professional” a la figura de la Regidora del Districte, que a més també assumeix altres obligacions de govern a l’Ajuntament de Barcelona (Dones i Joventut). Per tant els grups municipals i el govern del Districte han de guanyar capacitat d’escoltar, de treballar amb les entitats, de transmetre que està passant al carrer i què està passant al Districte. El repte no és senzill però cal fer una aposta important en aquest sentit, molt vinculada a la Barcelona dels Barris que explicarà en un proper article.

1 comentari:

Juan Antonio Domingo ha dit...

És evident que una administració no pot convertir-se en un gegant d'empleats. Però per fer la feina ben feta cal pagar la gent. Aquesta remuneració pot ser amb dietes o amb un contracte professional de duració vinculada al mandat i sempre, amb transparència. Jo crec amb el voluntarisme fins a cert punt. Com comentes, el nostre districte té la mateixa població que moltes capitals de província i cal professionals que puguin estar "a sobre" dels problemes reals i cotidians de la gent.