dilluns, 15 de desembre de 2008

Conselleries de barri

Com deia a un anterior article seria difícil entendre les millores en les percepcions econòmiques dels consellers i conselleres si això no es vinculés a un canvi en els seves funcions. Un dels aspectes més visibles a nivell de govern, d’aquest canvi de funcions es veurà a Horta-Guinardó en els barris. La voluntat municipal d’acostar la participació al terreny del barri es concretarà en un primer moment en la designació d’un conseller de barri. En el cas d’Horta-Guinardó això voldrà dir que cada un dels onze barris (Guinardó, Baix Guinardó, Can Baró, Font d’en Fargues, la Clota, Horta, Carmel, Teixonera, Montbau, Vall d’Hebron i Montbau) tindran un referent de l’equip de govern. Això encara no s’ha tancat dins de l’equip de govern i per tant els noms ja us els informaré en propers articles. Aquests consellers o conselleres de barri hauran de ser un referent entre aquell barri i el Districte, conjuntament amb la figura del tècnic de barri que es crearà al llarg del 2009. L’organització del barri passa atenir per tant una estructura molt basada en el territori més concret, en el barri. Durant el segon semestre del 2009 està previst que es constitueixi el Consell de Barri, un nou òrgan de participació que permetrà acostar més la participació. Amb dues sessions anuals el consell de barri tindrà un doble punt en l’ordre del dia. Una primera part informativa del Districte sobre els projectes i actuacions que afecten a aquell barri i el seguiment dels temes tractats en anteriors consells i un segona part oberta a la participació del barri amb un primer torn per les intervencions de les entitats i un segon torn pels ciutadans i ciutadanes que ho desitgin.
La proposta actual d’organització de la Barcelona dels Barris també permetria la convocatòria de sessions conjuntes de diferents consells de barri quan es consideri oportú.
Els Consells de Barri permetran acostar de forma molt intensa la participació a la ciutadania però no hem d’oblidar que haurem de treballar per evitar dos dels grans riscos que planteja aquesta proposta i que segur a Horta-Guinardó ho sabrem fer. Per una banda l’augment d’òrgans de participació pot provocar la dificultat d’algunes entitats, especialment les més generalistes, de fer un seguiment de la política municipal. Per altra banda la fragmentació de fer la participació a partir dels barris no pot suposar la pèrdua d’una visió global de les polítiques del Districte. Potser sí que quan parlem de manteniment de la via pública ho podem desglossar per barris, però és difícil parlar de polítiques de serveis socials, de mobilitat o de joventut sols per barris. Per evitar aquests dos riscos caldrà seguir treballant en el marc del Consell Ciutadà. Aquest ha de ser l’espai de la síntesi i el debat global. L’espai perquè les entitats tinguin protagonisme i perquè no es perdi la visió global del Districte. Per sort a Horta-Guinardó el Consell Ciutadà, tal i com ja he anat comentat anteriorment, té una gran força i funciona força bé. Ara ens cal apostar per aquesta participació més al terreny del barri, amb nous instruments que haurem d’anar coneixent.