dilluns, 5 de març de 2007

SOM CAPAÇOSSom capaços, aprenem a conèixer les discapacitats és un còmic d’en Txiki Trepax que ha editat el Districte d’Horta-Guinardó per tal de donar a conèixer el tema de les discapacitats als alumnes de les nostres escoles. Amb un estil amè i clar el còmic planteja que els principals problemes són les barreres i no pas les capacitats. Us recomano el còmic que és de distribució gratuïta i els heu podeu baixar d’internet des de l’adreça de l’autor www.trepax.com

Aquest còmic ha estat possible gràcies al compromís del seu autor i també al compromís d’un Consell de Persones amb Discapacitat que ha treballat al Districte amb un gran interès i amb un gran criteri. Cal destacar en aquest sentit la tasca de la Tècnica del Consell, la Marta Isbert.

Cal fer una aposta decidida per dedicar molts esforços, sobretot mentals, a suprimir totes les barreres. És cert que des de l’administració hem d’apostar de forma decidida. Per exemple l’exposició de final de mandat del Districte d’Horta-Guinardó incorpora un gran nombre de criteris d’accessibilitat que permeten que qualsevol persona pugui conèixer que s’ha fet al nostre Districte. http://w3.bcn.es/V18/Serveis/Noticies/V18NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,2063583_2064648_1_219646158,00.html?accio=detall&home De totes maneres no sempre actuem així des de l’administració i sovint ens queden deures pendents que cal anar resolent més per la voluntat política que perquè s’hagi incorporat el criteri de l’accessibilitat a tota la nostra activitat. Igual que us recomano aquest còmic com a bona pràctica del Districte o les mesures d’accessibilitat de l’exposició també cal reconèixer els nostres errors, que ningú m’acusi de no fer autocrítica. Acabem d’inaugurar la reforma del Parc del Guinardó on hem construït una tarima per les activitats del barri i aquesta tarima no és accessible. Ho serà per la voluntat política de resoldre aquesta errada, però hauríem de garantir que ningú pugui dissenyar un espai públic sense garantir l’accessibilitat.