dimecres, 11 de gener de 2012

CIU no respira a Barcelona


Ara ja fa més de sis mesos que Xavier Trias va prendre possessió del càrrec d’Alcalde de Barcelona. Sis mesos en els que CIU ha governat la ciutat en minoria però amb el suport especial del PP. Un semestre suficient per veure quin és l’estil i quines són les prioritats de Xavier Trias, no tan sols a la ciutat en general, sinó també als barris. Sis mesos són una mica més d’una vuitena part de mandat i per tant és tot un món, no per veure les inversions realitzades sinó per posar en comú les línies d’actuació. Però en aquest cas no és així.

Estic una mica aïllat de la política municipal i per tant puc tenir una major perspectiva com a veí. No rebo la revista Barcelona Informació tal com es va comprometre CIU i per tant, com a ciutadà compromès vaig a consultar a la web de l’Ajuntament. Com que no veig cap banner que indiqui el procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal pel període 2012-2015 busco a l’apartat “Acció de Govern” i trobo aquesta definició: “L'acció de Govern es compon de tots els projectes, els plans i les actuacions municipals que tenen per finalitat assolir els objectius que preveu dur a terme el Govern municipal durant el mandat. Algunes de les eines de què es dota el consistori per materialitzar-la es poden consultar en aquest web.” Perfecte, vaig bé. Miro quins documents hi ha i dins de l’apartat del PAM (Pla d’Actuació Municipal) tan sols veig informació de l’anterior PAM, el del període 2008-2011. Per tant la meva conclusió és que Xavier Trias i CIU, després de 190 dies governant no tan sols no em diuen quines prioritats de govern tenen, sinó ni tan sols com pensen discutir-les amb la ciutadania. Insisteixo, més enllà dels grups municipals i les entitats legalment constituïdes. Durant molts anys vaig haver de sentir lliçons de transparència i dret a la informació i per tant o hi havia molta demagògia o han de reconèixer les dificultats d’aquests processos.

En una notícia de la web trobo aquesta referència del mes de juliol : “L'estratègia definida pel PAM es vincularà al pressupost municipal, que també es preveu que se sotmetrà a debat i aprovació definitiva al final d'any. D'aquesta manera, el PAM contindrà les grans línies estratègiques i les accions que impulsarà el Govern de la ciutat, però també els recursos financers i econòmics per dur-ho a terme”

Però aquesta actitud sembla ser que no els hi comporta desgast. Un exemple més del triomf de la “no política”. Sols es cremen els polítics que es mullen. Sols generen polèmica en determinats mitjans les decisions compromeses. La manca de debat no suposa cap desgast. És així de trist. CIU té prou experiència política acumulada sobre la ciutat de Barcelona com per començar a explicar a la ciutadania què volen fer i en aquest sentit crec que com a mínim a la web hauria d’haver-hi alguna resposta. Sé les limitacions pressupostàries del mandat i per això precisament és més important establir les prioritats entre tothom. Algú em pot donar més informació?

La fotografia correspon al procés d'elaboració del PAM 2007-2011.