dilluns, 12 d’abril de 2010

Consulta sobre la Diagonal Algunes preguntes 1

La consulta sobre la Diagonal que es celebrarà a partir del proper 10 de maig a Barcelona, és un repte de grans dimensions. Aniré responent a algunes de les preguntes que jo mateix em faig.

Calia fer la consulta?
Aquesta és una pregunta que en el fons no és senzilla de respondre. Decidir però si cal una connexió de tramvies no és senzill. Òbviament estic a favor de la participació ciutadana i en el fons considero que si hi ha un tema que afecta a la ciutat i que si un lloc pot ser exemple de procés participatiu és la Diagonal, pocs llocs permeten un debat tan intens sobre el model de ciutat com en aquest cas. D’entrada però hi ha un element que cal tenir en compte i és que no m’agrada com es formula la consulta. Això de poder votar A o B o cap de les dues opcions em sembla que pot portar a confusió. Es pot consultar si cal transformar o no la Diagonal,o es pot consultar si agrada més el model de Bulevard o el de Rambla però preguntar-ho tot alhora em sembla una mica confús. Tot i així la consulta és una magnífica oportunitat per dinamitzar la societat barcelonina, per aconseguir la implicació d’entitats i persones interessades. És una bona manera de fer política de la ciutat per damunt dels partits. I és una bona oportunitat per sortir a expressar

Cal transformar la Diagonal?
Objectivament la Diagonal podria no transformar-se, però això seria sinònim d’una catitud de la ciutat de renunciar a la seva pròpia transformació. Quan una ciutat decideix que vol avançar no ho ha de fer (com desgraciadament a casa nostra a vegades sembla) a cop de gran esdeveniment i transformant sols aquells espais pendents d’urbanització o gran transformació, sinó que una ciutat també es construeix transformant les vies principals i els llocs que són essencials. Sens dubte és més difícil canviar l’ús d’una avinguda tan emblemàtica com la Diagonal que decidir l’ús principal d’un nou carrer, però aquí està precisament la gràcia d’aquest procés. Darrera d’aquesta transformació hi ha una aposta que canviarà el tram a debat, els trams de la Diagonal que no es modifiquen i tota la ciutat .La Diagonal s’havia de transformar per fer possible una manera diferent d’entendre Barcelona.

La consulta és sobre estètica?
Una pregunta necessària a formular-nos és si el que votarem serà simplement quina Diagonal ens agrada més a nivell estètic, és a dir si sols votem el color de la pintura. La resposta em sembla òbvia, no. Quan votem el proper mes de maig estarem parlant de model de ciutat. Discutim sobre quin ha de ser el paper del cotxe, sobre quin model de transport públic volem, sobre la importància d’ampliar voreres... la consulta ha de permetre dissenyar una nova Diagonal però també ha de ser un punt d’inflexió per reflexionar sobre le model de ciutat que volem. Pretendre que a la Diagonal guanyi espai la gent que va caminant, que va en bicicleta o que va en tramvia, no és tan sols modificar l’avinguda és anar molt mes enllà, i precisament per això està convidat a participar tothom, fins i tot la gent que ni viu ni utilitza habitualment la Diagonal. A la consulta ratificarem si ens sembla bé fer processos participatius i també quina és l’aposta per la ciutat de Barcelona.