dissabte, 3 d’abril de 2010

Atenció a les addiccions, guanyem una lluita.

Aviat començarem a veure com es tanca, realment, un dels principals conflictes que va viure el Districte d’Horta-Guinardó durant el mandat passat, el famós conflicte de la narcosala de la Vall d’Hebron. D’entrada pot semblar estrany que digui que aviat es tancarà un conflicte sobre un tema del que ja ningú en parla. Quan vam apostar per mantenir el funcionament de la sala de venopunció de la Vall d’Hebron malgrat les múltiples queixes veïnals i la duresa de la confrontació va ser per diversos motius. En primer lloc perquè crèiem i seguim creient que cal atendre a les addiccions dins del sistema sanitari i que un bon tractament no genera conflicte, ho defensàvem perquè crèiem en la distribució territorial que permetia baixar tensió a Ciutat Vella i acostar l’atenció a les persones que ho necessiten dels nostres barris i ho defensàvem perquè calia afrontar el tema de les addicions lluny d’estereotips, pors i trampes.
L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat un nou pla d’atenció a les addiccions que bàsicament incorpora el tractament a la xarxa sanitària, donant un caràcter integral i distribuint l’atenció a tota la ciutat. Quan vam fer una aposta radical per mantenir el servei a la Vall d’Hebron, malgrat tot el que ens estava caient, apostàvem pel model que ara es desenvoluparà a tota la ciutat. I no ens enganyem, aquella aposta radical i el bon funcionament del servei són la millor carta de presentació per tranquil•litzar a tothom. Aquests serveis integrats a la xarxa sanitària no generen un augment de la conflictivitat a l’entorn. El tractament de les addicions a la xarxa sanitària permet millorar l’atenció ja que els usuaris i usuàries sovint són persones que requereixen d’altres serveis d’atenció de salut. I a més la proximitat territorial facilita l’accés a tothom.
Trenquem pors i reconeguem la feina que han fet els professionals de les atencions a les drogodependències i les entitats de suport. I no oblidem que la substància que ha generat un increment major d’inicis de tractament és l’alcohol. Un bon servei d’atenció a les addicions és un compromís que a Horta-Guinardó vam saber assumir, com havia de fer Ciutat Vella, ara cal que ens felicitem de l’extensió d’aquests serveis arreu de la ciutat. L’actitud ferma que vam tenir ens permet felicitar-nos d’aquest nou pla. Per això dic que ara acabarem tancant el conflicte de veritat, aquest era el model que defensàvem.

1 comentari:

El mosquit i el camell ha dit...

Crec que mereixeu una felicitació. De debò. Ha estat una defensa valenta de l'atenció a gent molt marginal, atenció que mereixen com a ciutadans que són.
Mercè