dimarts, 23 de març de 2010

Reflexions

Una persona a la que respecto molt em va fer notar l’altre dia que acabava acceptant com a bones gran part de les crítiques que es feien a la política de la Conselleria d’Interior sense contrastar dades, sense aportar elements ... en el fons donant per bona la campanya de desprestigi global que s’ha fet. El dia abans també vaig rebre un mail comentant-me una persona que acceptava que la visió general dels mitjans de comunicació influïa de forma decisiva en els seus dubtes per votar-nos. I reconec que la persona que em feia notar això té una gran part de raó.
La necessària autocrítica que ha de tenir la nostra organització no es pot confondre amb donar per bons els atacs sistemàtics i continuats. Sabem que hi ha un gran nombre d’interessos en aconseguir que ICV no estigui al proper govern i per tant la persistència en l’atac és exagerada. La gestió global de les diferents crisi que ha hagut d’afrontar la nostra administració ha estat prou bona i al llarg del mandat hem aconseguit reptes en les nostres àrees que responen sobretot a un model ideològic determinat i això no té preu. Una cosa diferent és quina és la percepció que tenim sobre l’actuació d’Interior o la nostra opinió sobre la capacitat de comunicar determinades polítiques que es fan. Però això no ens pot fer desviar l’atenció de la bona gestió feta en el govern.
Quan va haver-hi l’esvoranc del Carmel es va crear un clima de pessimisme important i de desconfiança en les administracions. En aquell cas és cert que en va quedar al marge la gestió del Districte que globalment va rebre una bona valoració pública. Però la resta de les administracions i especialment l’Ajuntament en el seu conjunt van estar realment a l’alçada. La gestió personalitzada que es va fer en un cas que afectava a 1.200 persones directament va ser molt bona i en canvi no va ser ben valorada ni reconeguda suficientment. Aquell cop vaig pensar que hi havia crítiques injustes, coneixedor, com era, de l’esforç que hi havia posat la gent. I ara, per tant, no vull deixar passar l’ocasió de deixar clar que també vull expressar el meu suport a tota la gent que ha fet possible que el pas d’ICV pel govern ha estat molt important i que ha aconseguit transformacions que tan sols nosaltres podíem impulsar en aquest sentit. Com deia abans una cosa és l’autocrítica i una altra la frivolitat.