dimecres, 22 de juliol de 2009

Decret Haus i habitatge per a reallotjats

Un dels punts que encara està aixecant debat al voltant de l’aprovació de la MPGM del Carmel i que seguirà en projectes pendents encara d’aprovació provisional com és el dels Tres Turons és quina és la compensació que rebran els afectats que han de deixar casa seva. En aquest sentit també havia d’atendre una demanda de debat sobre aquest tema del Txiki Trepax. En aquests moments les condicions de reallotjament per a una persona afectada urbanísticament estan regulades pel decret HAUS (Habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament) de la Generalitat de Catalunya del 19 de maig de 2009. Us recomano que us ho mireu, perquè jo no faré un article tècnic sobre expropiacions, no en sé i podria donar alguna dada malament. El decret HAUS sí que representa un canvi molt significatiu en aquest tema. Primer de tot estableix la figura de l’habitatge per a reallotjament urbanístic per primer cop. Estableix unes condicions clares per a tothom. Estableix uns preus equiparables als de mercat.
Un altre element important que voldria destacar és que a partir de l’aprovació provisional de la MPGM del Carmel està circulant la idea que el preu que es pagarà per habitatge es treu a partir dels números que apareixen a la memòria del pla. No és així. El preu vindrà definit per aquest decret Haus al que feia referència i els preus s’establiran a partir del moment en que s’iniciï l’expedient. Per tant les condicions que regulen les expropiacions estan avui dia molt més clares i són més justes per a la persona afectada. De totes maneres cal recordar que en molts casos s’arriba a acords, fins i tot abans del decret Haus i de fet poques vegades els preus de les expropiacions acaben generant polèmiques socials.
Una altra cosa diferent és el valor personal o sentimental que té un habitatge per a les persones, però això no és objectivable. Sols entenent que el benefici comú de la societat està per damunt de la propietat privada podrem millorar la ciutat en un sentit progressista. Sols entenent que darrera d’això hi ha persones concretes podem entendre que cal fer el màxim de millores amb el mínim d’afectacions. Les persones que viuen al Carmel o a Tres Turons i que resulten afectades pel planejament urbanístic tindran unes condicions justes d’expropiació, però si consideren que no és així podran dur a terme totes les actuacions legals que considerin necessàries per a defensar els seus drets.