dissabte, 4 de juliol de 2009

2a jornada ICV BCN

Comença la segona sessió de l’Assemblea d’ICV Barcelona. Costa començar un dissabte a les 10 del matí i això es nota en el retard en començar la sessió i en que encara no està plena la sala. Es diuen els resultats de l’elecció de l’Executiva, més del 90% de vots a favor. L’Executiva està composada per 54 persones, excessiva pel meu gust, però què hi farem. Hi seré en aquesta nova Executiva, igual que altres persones de la meva agrupació de Sant Martí, com l’Aina Pascual, l’Antonio Centeno, el Gabi Losada o la Carlota Falguera, a més del President de l’agrupació Francesc Carmona. Del Districte d’Horta-Guinardó hi seran a més de l’Elsa Blasco, el Jordi Fornés i l’Anna Mir com a membres nats el Xavier Fernández, l’Eugeni Forradellas i la Tina Sainz.
Es discuteix el document polític de l’Assemblea. Sols sis esmenes arriben a plenari, la comissió ja ha treballat a fons. La veritat és que no s’aporta molt, les esmenes no representen un canvi radical en el document ni són els eixos principals del debat, això ja ha estat tractat a la comissió. És una oportunitat, això sí, per vehicular intervencions crítiques i donar veu a la gent que vol remarcar algunes prioritats. De fet 5 de les 6 esmenes eren de la mateixa agrupació. Cap de les esmenes s’ha acceptat. S’aprova el document sense cap vot en contra i amb una sola abstenció.
El document organitzatiu encara va generar menys debat en plenari. Sols 3 propostes noves de transaccional pactades a la comissió de síntesi de la nit anterior. Per tant es porta a votació directament els dos documents tractats conjuntament. L’informe de gestió organitzatiu i el d’organització i finances també s’aproven amb els mateixos paràmetres gairebé albanesos, quan Albània era Albània.
Després es procedeix a la presentació de la comissió de resolucions de la que en formava part. Són 11 resolucions, massa per fer un debat a fons en cada cas. Algunes de les resolucions les comentaré en escrits posteriors al blog, ja que he tingut la sort de poder-les discutir a fons i per tant podré donar més opinió. Els temes presentat han estat: crisi econòmica, educació, salut pública, reforma de la Diagonal, Serra de Collserola com a Parc Natural, Parc Lineal de Sant Andreu-Sagrera, per l’autonomia personal de les persones amb diversitat funcional, per la inclusió social i l’autonomia de la gent gran, pel dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, suport al II Congrés de les dones de Barcelona i reinventem Barcelona: ser jove no és cap delicte.