diumenge, 3 de maig de 2009

Turisme i barris

Actualment s’està elaborant el Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2015. Formo part, en nom del Districte d’Horta-Guinardó, d’una de les comissions de treball, la que ha d’estudiar el tema del Turisme vinculat als barris. Una de les conclusions que es va intuint és que cal una major diversificació territorial de l’oferta turística. A nivell hoteler, per exemple, a l’any 2007 hi havia Districtes amb una amplíssima oferta hotelera (Ciutat Vella tenia 13.878 places o Eixample 12.512) i en canvi i altres Districtes amb una oferta molt residual (per exemple Sant Andreu 180 places o Nou Barris 316) Horta-Guinardó es situava en la franja de la poca oferta hotelera amb 999 places (per una ja veieu que quedem malament!). La visita turística també està molt desequilibrada. Ciutat Vella i Eixample tenen una intensitat important de visites turístiques i en canvi altres Districtes sols tenen visites molt focalitzades el Parc Güell a Gràcia o el Museu del Barça a les Corts en poden ser uns bons exemples. Al Districte d’Horta-Guinardó d’aquestes icones turístiques, tot i que de menor intensitat, podem trobar el Parc del Laberint d’Horta i l’Hospital de Sant Pau. Una de les preguntes és, cal augmentar l’oferta de pols turístics als barris? Volem aconseguir que una part del important allau turístic visiti punts dels nostres barris?

La meva resposta és que no podem plantejar el tema amb l’objectiu de crear grans centres d’atracció que a més poden acabar comportant unes conseqüències negatives en l’entorn, per exemple la pressió a la carretera del Carmel per l’accés al Parc Güell és una clara molèstia pel barri, o el fet de dedicar la major part del comerç de l’entorn d’icones turístiques més al souvenir que al comerç que necessita el barri.

El plantejament ha de passar per millorar espais i rutes de la ciutat que donen qualitat de vida a l’espai públic i que es vinculen a la pròpia memòria dels barris i de la ciutat. Treballar millor aquests projectes permetrà després donar-los a conèixer a gent que ve de fora per conèixer la ciutat i que pot tenir interès per visitar coses diferents a les rutes més convencionals. En aquest sentit a Horta-Guinardó estem treballant en el projecte de museïtzació del Turó de la Rovira o en l’elaboració de les rutes de l’aigua que han de recórrer els espais més emblemàtics dels nostres barris, marcats per l’aigua (torrents, bugaderes, fonts ...). Aquesta crec que és l’aposta que hem de fer. No preocupar-nos tant per “inventar” punts de centralitat turística sinó poder tenir en bones condicions espais propis que tenen importància. Segur que pot haver-hi gent que valori que el Turó de la Rovira o la font del cuento són espais a conèixer. Molta gent de la nostra ciutat, sens dubte, però també gent que ens visita.