divendres, 20 de febrer de 2009

Comunicar-se amb els barris

Si volgués definir alguna de les mancances que tenim com a Districte, una d'elles seria la capacitat de comunicació i informació amb el veïnat i el moviment associatiu. I que quedi clar que no estic fent una crítica al Departament que té aquesta responsabilitat en el Districte, sinó que és una qüestió molt més profunda. De fet aquest mandat el Departament de Comunicació i Qualitat ha impulsat alguna mesura important com per exemple els fulls informatius que es lliuren als Plenaris i Audiències Públiques. Com deia el problema és complex. Un Districte com Horta-Guinardó genera una gran quantitat d'informació. I a més aquesta informació és canviant. Per tant a vegades sabem informar d'un projecte però no tenim capacitat per anar informant dels canvis que es poden anar produint i això pot suposar perplexitat. Com a Districte tenim bàsicament tres eines de comunicació estables. Per una banda hi ha el Barcelona Informació, una publicació que arriba a cada casa d'Horta-Guinardó de forma mensual. Per altra banda existeix la web del Districte. I finalment les sessions presencials (audiències públiques, sessions informatives ...). El problema és que la informació del Districte ha de ser molt mesurada i rigorosa i per tant poc àgil i completa. Això no és un problema del nostre Districte, sinó més aviat de l'Administració. La diferència està en que els mitjans de comunicació a altres llocs cobreixen aquesta tasca. A Horta-Guinardó no hi ha en aquests moments cap publicació escrita que cobreixi la informació municipal de forma periòdica. La revista "La Vall d'Horta-Guinardó" té un altre format tot i que a vegades hi ha reportatges sobre el Districte. A nivell de ràdio hi ha tres projectes molt interessants tot i que lògicament no tenen audiències massives. Es tracta de Boca Ràdio, Ràdio Carmel i Ràdio Horta-Guinardó. La seva capacitat d'informar a la totalitat de la ciutadania és limitada però en canvi són projectes vàlids en sí mateixos. També existeix la Televisió d’Horta-Guinardó que penja reportatges a Internet. A nivell de la xarxa també cal destacar un bon nombre de blogs (agrupats en l'Agregador de Blogs d'Horta-Guinardó) o alguns portals també destacats. Des del Districte haurem de pensar en noves fórmules que permetin millorar aquesta comunicació. Tot i això, i més tenint en compte que els grups municipals han guanyat capacitat de treball, aquests s'han de convertir en una font d'informació vers la ciutadania i el moviment associatiu. La informació municipal a través dels grups municipals permet a més de donar informacions concretes, generar opinió i debat, emmarcar les diferents accions dins d’uns objectius més amplis i permetre la interrelació amb la ciutadania que vol opinar. En el cas d’ICV-EUiA disposem del blogs dels consellers del grup municipal, el Jordi Fornés i l’Anna Mir. I també tenim una nova eina que sens dubte serà interessant a mesura que vagi creixent, el grup d’Esquerra Roja i Verda d’Horta-Guinardó, al Facebook. Aquest és un grup pensat no tan sols per les persones adherides a ICV-EUiA sinó també per aquelles persones que volen conèixer moltes notícies del nostre Districte, però des d’un punt de vista del nostre grup municipal. Tot i així podem estar segurs que aniran apareixent noves eines.

3 comentaris:

Manel J. Camps ha dit...

Pere,

Estic absolutament d'acord amb tu, la comunicació entre l'Ajuntament, incloc aquí també a l'Agència del Carmel, es percebuda com insuficient, falta de transparència i poc adaptada a les necessitats dels veïns.

La comunicació de la MPGM del Carmel i entorns, (té nassos definir a Horta com un entorn del Carmel) ha estat molt dolenta.

Espero que des d'ICV es corretgeixi aquesta situació el més aviat possible.

Una comunicació personalitzada a tots els veïns tant propietaris com llogaters és el mínim que es pot oferir des de l'Administració, i ni això tant bàsic s'ha fet.

Saber quan es contestaran les moltissimes al.legacions estaria bé. Hi havia un termini ben definit per presentar-les, però ja sabem que l'Administració crea obligacions pel ciutadans i no per ella mateixa.

Pere Nieto ha dit...

Sóc el primer que ha plantejat que cal millorar aspectes de relació i comunicació. Pe`ro sense entrar en concretar molt sí que et puc dir 2 coses:

- Tots els afectats de la MPGM Carmel van rebre la possibilitat de ser atesos individualment. El percentatge de gent que ha anat a informar-se demostra que era important fer-ho, però també que hi havia la voluntat política d'atendre a la gent.

- Per altra banda és evident que caldrà garantir un bon retorn a les al·legacions. Tothom ha de tenir dret a saber què diu l'administració a allò que ha proposat.

Moltes gràcies per les teves observacions,

Manel J. Camps ha dit...

Pere,

Sense voler entrar en polèmica, el que creiem com a afectats, és que tothom que, com a propietari o llogater pot arribar a estar afectat, hauria d'haver rebut una carta certificada indicant la seva situació.

Gràcies per les teves explicacions.