dimarts, 27 de gener de 2009

Referèndum de la Diagonal

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat un procés participatiu per la reforma de la Diagonal de Barcelona. Com es pot comprovar fàcilment tirant mà de l’hemeroteca, aquesta és una històrica aposta d’ICV-EUiA a la nostra ciutat i per tant d’entrada vull manifestar la meva satisfacció perquè es tiri endavant. El procés és una oportunitat única per plantejar algunes qüestions fonamentals sobre la participació ciutadana. Algú s’ha cregut que el moment més important serà el dia de les votacions, jo no ho crec. Em sembla que el procés serà fonamental. Com garantir una informació transparent, com diferenciar els aspectes tècnics dels polítics, com motivar a la societat, com escoltar a tothom sense caure en els coorporativismes ... en definitiva, com una ciutat amb la complexitat de Barcelona pot exercir, amb responsabilitat i coherència un exercici tan arriscat i engrescador com aquest procés. De l’èxit del procés i no tant del resultat, dependrà que ens serveixi com a punt de partida per a nous processos a nivell de ciutat, districte o barri. El procés recull una fase d’informació (amb web específica, monogràfics del Barcelona Informació, cartells ...), una fase d’aportacions ciutadanes, tant a nivell de la gent associada, (taules sectorials d’entitats d’àmbit de ciutat, taula veïnal d’AVV de l’entorn) com de la ciutadania no associada (tallers participatius, butlletes, consells de barri...), una fase de devolució, amb el reton de totes les aportacions rebudes i una fase de debat de les dues alternatives proposades. Tot aquest procés culmina en la consulta ciutadana que s’exercirà per vot electrònic per Internet o de forma presencial(a equipaments municipals, com a mínim un per barri). Tindran dret a vot totes les persones majors de 16 anys empadronades a Barcelona en data 31/12/2009. Aquesta consulta es preveu per l’abril de 2010. El vot per a majors de 16 anys permetrà implicar en la participació a una franja important de gent jove que és important que és important que entengui la importància d ela participació. També s’ha garantir el dret de vot per aquesta consulta a les persones immigrants, tot i l’oposició frontal del PP. No crec que en aquest blog hagi d’insistir en la importància d’aquest fet. Reitero, però, que estic molt més interessat perquè es garanteixi un bon procés participatiu que no pas pel funcionament de la votació estricta.