dijous, 29 de gener de 2009

Dipòsit Avinguda Estatut


El passat dilluns 26 de gener es va fer una sessió informativa al Matas i Ramis sobre la construcció del dipòsit de recollida d’aigües pluvials de l’Avinguda de l’Estatut i del parc de neteja d’Horta-Guinardó. El principal objectiu del dipòsit és evitar les inundacions a la ciutat degut a fortes pluges. El dipòsit incorporarà recollida d’aigües freàtiques que es faran servir en el reg i baldeig de la zona. El parc de neteja permetrà disposar d’un espai al Districte on es puguin emmagatzemar tots els diferents vehicles de neteja del Districte. Aquesta ubicació permetrà acostar més la zona d’inici del recorregut a la mateixa neteja i per tant es guanya temps real i proximitat en el servei. De totes maneres també voldria destacar alguns aspectes que es van deixar clars a la sessió i que van ser molt ben acollits per part del públic, amb una alta sensibilitat mediambiental. Una de les propostes és que tota la vegetació que s’ha de treure de l’avinguda de l’Estatut no es portarà a vivers, sinó que els arbustos es traslladaran al Parc del Laberint, que és deficitari, i els arbres es plantaran provisionalment a la plaça de l’Estatut i per tant la gent podrà veure el seu destí. L’altre aspecte molt important és que tota l’extracció de terres que es faci anirà, si compleix amb els mínims necessaris de qualitat, a cobrir l’antiga bòvila de la Clota per tal de recuperar el seu nivell original. Això ha de minimitzar costos i estalviar molt transport de terres. Són dues mesures que poden ser anecdòtiques però que crec que van molt en la línia de seguir treballant per millorar la gestió9 ambiental de la nostra ciutat. El projecte va tenir una bona acollida a la sessió informativa que va estar presidida per la Regidora del Districte i d’ICV-EUiA, Elsa Blasco.