dilluns, 1 de desembre de 2008

MPGM Carmel

Estem a punt de finalitzar el procés d'informació pública i recollida d'al.legacions de la MPGM del Carmel (Modificació del Pla General Metropolità). El primer que hem de valorar és si ha existit informació pública del Pla als afectats. La resposta és que sí, tal com ja havia tractat en algun anterior escrit. Quan totes les famílies afectades reben informació per escrit i més del 60% va a l'Agència del Carmel per rebre informació individualitzada és evident que s'ha informat. En segon lloc el gran nombre d'al.legacions rebudes demostra la capacitat que han tingut els afectats de defensar els seus drets i els seus posicionaments. Per tant finalitzat el procés d'informació pública de forma activa ara la pilota tornarà a estar a la teulada de l'administració. L'Ajuntament haurà de dedicar uns mesos amb intensitat i rigor a treballar les al.legacions presentades, a estudiar sobre el terreny tots els àmbits d'actuació i a portar un Pla a aprovació que sigui fidel a l'esperit del projecte i les necessitats dels barri i que alhora sigui capaç d'atendre les propostes viables i positives. Aquesta feina serà dura i difícil però és estrictament necessària per tal de millorar un barri que necessita més espai públic, més esponjament i més equipaments. Cal rigor, demagògia la justa i sobretot capacitat de governar pensant més enllà d'aquest mandat.