dijous, 16 d’octubre de 2008

Informació al Carmel

A vegades hi ha dades que són molt significatives però que sembla que no tenen interès públic. Com ja deveu saber es va fer l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità del Carmel. Aquesta aprovació ha portat un important debat ciutadà i l’oposició d’un bon nombre de persones afectades. Tot i així ja he comentat altres vegades que el moviment associatiu del barri s’ha manifestat globalment d’acord amb el pla, tot i que com és lògic i compartim, cal treballar-ho més a fons i garantir les millors condicions per a les persones afectades. Una de les grans acusacions que es fa és la manca d’informació i això pot ser un bon titular, però és fals. Totes les persones que l’aprovació inicial preveu afectar han rebut una carta amb informació sobre el tema i convidant-les a rebre informació personalitzada a l’Agència del Carmel i Entorns. Aquest procés d’informació es fa quan està obert el període d’al·legacions i per tant qualsevol persona afectada no tan sols pot rebre la informació sinó que a partir d’aquesta informació pot presentar les al·legacions que consideri per defensar els seus drets. Fins a data d’avui, segons s’ha fet públic, han estat ateses 345 persones afectades d’un total de 533 afectacions. Això vol dir, números clars, un 65% de les persones que preveu afectar l’aprovació inicial de MPGM del Carmel han rebut informació individualitzada. Algú manté que no s’està informant? A vegades cal saber on estan els límits. Tothom té dret a dir que no comparteix el projecte, tothom té dret a defensar els seus drets com afectat o a mobilitzar-se per mirar d’aturar el projecte, però dir que no s’està informant no és cert. Hi ha dades que no tenen interès mediàtic, però crec que sí que són dades que han de servir per reflexionar al voltant de temes tan importants com la participació ciutadana. I ho reivindico per diferents motius. Primer perquè ja sabeu que no miro de fer un blog “oficialista”, però sí que crec que és bo recollir les bones experiències que fem. Segon perquè a vegades, encara que sembli mentida, des de l’administració no podem explicar-ho tot. I en tercer lloc perquè darrera de les 345 entrevistes hi ha persones de l’Agència del Carmel que estan fent un gran esforç de comunicació i en aquest sentit seria injust no reconèixer la feina feta pel Toni Coll primer de tot i també de les altres persones que han atès a veïns i veïnes, com són l’Oriol, l’Enric o el Jaume.