dimecres, 14 d’octubre de 2009

Enquesta Serveis Municipals a Barcelona

La setmana passada es van fer públics els resultats de l’Enquesta de Serveis Municipals de Barcelona 2009, enquesta duta a terme entre el 23 d’abril i 23 de juliol amb 6.000 entrevistes domiciliàries a la ciutat. La mostra és per tant prou gran, recordem que les que fa habitualment el Periódico són de 800 persones, i els seus resultats crec que poden ser una bona guia i sobretot la seva evolució. L’enquesta crec que posa de manifest algunes coses com per exemple que no acaba de coincidir la imatge pública i la imatge publicada de Barcelona, igual que tampoc s’acosta gaire al papanatisme de determinats oficialistes.
Una de les primeres conclusions més vistoses de l’enquesta és que la gent valora molt millor en aquests moments la situació i la gestió política a Barcelona i Catalunya que a nivell de l’Estat. Per exemple el 38% considera que Barcelona ha millorat, el 35% a Catalunya i sols el 27’2 per cent a Espanya (l’any 2005 el percentatge de gent que creia que Espanya havia millorat era del 42’8% la diferència és abismal). Les dades són similars quan es pregunta si millorarà en el futur, el 56’8% a Barcelona i el 56% creuen que Barcelona i Catalunya milloraran respectivament, i sols el 50’8% a Espanya. La dada més significativa és la valoració de la gestió. La gent de Barcelona li dóna un 5’8 de mitjana a la gestió de la seva ciutat, un 5’6 de mitjana a Catalunya i un 4’8 al govern espanyol. Per tant dues conclusions, la gent no castiga tant la gestió a Barcelona com algú vol fer veure i en canvi ja cal que Zapatero es posi les piles a casa nostra.
Quan es pregunta quina és la principal demanda que es fa a l’Ajuntament per a Barcelona la seguretat ocupa el primer lloc amb un 13%, seguit de la neteja amb el 9’8% i els transports i els equipaments que empaten amb un 7’6%. Però en canvi si veiem quin és el principal problema que té la gent veiem que no té una repercussió tan directa amb la gestió municipal, ja que es tracta de l’atur i les condicions de treball. Un 23’3% dels enquestats diuen que aquest és el principal problema. El 2008 aquest problema sols era el principal per a un 12’5% i el 2007 per a un 8’2%. En canvi curiosament si mirem el tema de la inseguretat aquest representava el primer problema per un 8’5% de la població els anys 2007 i 2008 i ara ha baixat un punt fins el 7’5%. Si sumem com a primer problema l’atur/condicions de treball, més problemes econòmics arribem a un 37’7% de la població enquestada. Aquest és el problema real de la ciutat i per això i per la manca de sensibilitat amb Catalunya podem veure aquests resultats tan fluixos en relació al govern espanyol.
Sobre els serveis municipals cal destacar que un cop més les biblioteques són l’estrella amb un 7’3 de mitjana seguit del Metro amb un 7, els mercats municipals amb un 6’9, la recollida d’escombraries amb un 6’8 i les activitats culturals amb un 6’7 de mitjana. A la cua de la valoració dels serveis l’aparcament amb un 3’2, la circulació amb un 4’6 i el soroll també amb un 4’6, sent aquests tres aspectes els únics suspensos de la ciutat. En aquest cas les diferències amb l’enquesta de l’any anterior són mínimes destacant sols el Bicing que ha baixat 4 dècimes. La gent valora força bé el transport públic però els resultats són força diferents segons els districtes, per exemple sols el 5’1% de la gent de l’Eixample considera que hi hagi poc transport públic i en canvi aquest percentatge creix a Sants-Montjuic (14’6%), Sant Andreu (13’3%) o sobretot a Horta-Guinardó (28’5%) i sinó que li preguntin a la gent del Carmel o Font d’en Fargues per exemple.
Sols volia mostrar algunes dades per animar-vos a llegir els resultats de l’enquesta i també miraré de fer un article de valoració dels resultats als dos districtes que més m’afecten, Sant Martí i Horta-Guinardó.

1 comentari:

Jordi ha dit...

Del transport public millorarà si algun dia es inaugura el metro al Carmel i a la Teixonera, pero quedarà Sant Genis i la Font d'en Fargues amb un nivell de transport public bastant deficient.