dilluns, 5 d’octubre de 2009

Barcelona desconcertada

Què li passa a Barcelona? És una ciutat desconcertada. Si més no aquesta és una de les primeres conclusions que podem treure de l’enquesta que El Periódico ha publicat entre diumenge i dilluns. Tot i que les enquestes, i més les que tenen un nombre d’entrevistes de 800 persones, és cert que sí que marquen una certa tendència. Avui no comentaré els resultats electorals que es desprenen de l’enquesta sinó una reflexió més de fons. Existeix un divorci clar entre la valoració que la gent fa de la seva ciutat i la valoració de la gestió de l’equip de govern.

D’entrada dir que el principal problema que es detecta és el de la inseguretat i fins i tot vinculat a la falta de civisme. Però si ens ho mirem bé sols el 30’4% de la població suspèn la inseguretat a Barcelona i de fet un 25% diu que és notable, la nota mitjana que surt és 5’1 per tant cal entendre que hi ha gent que suspèn la seguretat pe`ro amb una nota molt baixa. L’enquesta en general demostra que hi ha un sector molt crític amb la ciutat, però una majoria que no veu tan malament les coses.

Una dada molt curiosa és que segons l’enquesta és que el 93’9 de la gent vol regular la prostitució i sols un 4’4% la vol prohibir. Xavier Trias clar favorit a ser el proper alcalde segons l’enquesta ha proposat prohibir-la. Aquesta és una constant a l’enquesta i a la percepció que crec que la gent té. La gent té una percepció de que a Barcelona hi ha molt incivisme de baixa intensitat i que es sancionen poc aquests comportaments, en canvi la pressió mediàtica crea la sensació d’una ciutat sense lleis. Som una ciutat amb molt ús públic i això genera desgast, a això cal sumar-li actituds de deixadesa i degradació fruit de molts elements, però la situació que descriu l’enquesta no és ni molt menys la que ens pinta l’oposició.

En canvi sí que és cert que el nivell de desprestigi de l’actual equip de govern ha fet forat. Una dada curiosa és que la valoració de l’actuació de l’Ajuntament per part de la gent aprova clarament amb una mitjana de 5’5 però sobretot amb prop del 75% de la ciutadania que aproven, posen un notable o excel•lent a la gestió. En canvi quan es pregunta la capacitat per afrontar el futur de la ciutat més del 60% de la gent té poca o gens confiança en l’actual equip de govern. La gent viu a una ciutat on no es perceben greus problemes, amb un grau correcte de valoració d ela gestió i amb un nivell molt alt de valoració de la qualitat de vida a la ciutat, una mitjana de 6’9 punts. I en canvi no es confia en aquest equip de govern i s’expressa una voluntat de canvi de govern. Això dóna per donar-li moltes voltes.