dissabte, 22 de novembre de 2008

assemblea en directe 2

Matí dedicat a l'informe de gestió. És un moment irregular perquè depèn
molt de la capacitat oratòria de cada portaveu. Les delegacions fan sentir
la seva veu crítica amb l'excés de dedicació a la tasca de govern i l'oblit
del partit. Algun o alguna dirigent es posa dels nervis i no sap disimular.
Paraules més dures de les Terres de l'Ebre. Moltes referències a la crisi i
com l'haurem d'afrontar. Recordatori de la necessitat de transformació
social. Moltes referències a la Llei d'Educació. Crítiques duríssimes de
Girona a la resta de socis de govern. Retrets a direccions excessives. Més
de 240 membres al Consell Nacional i uns 50 a la comissió executiva. Joves
d'Esquerra Verda fa la seva intervenció mantenint la seva coordinació doble
del Miguel i la Janet. Han presentat una esmena perquè a ICV també hi
hagués doble presidència però al final l'han retirat. Xavier Rubio parla
del procés assambleari com de sacsejada tranquila davant els errors d'ICV.
Expectació per la intervenció del Salvador Milà que comença donant suport a
l'informe de gestió i insisteix en les llums i ombres d'aquests darrers
quatre anys. La seva intervenció molt vinculada a a situació econòmica i a
les grans infrastructures. Referència de Salvador Milà a la possibilitat de
créixer i no renunciar a ocupar un espai central a la política catalana.
L'evolució de les intervencions confirma que hi ha una forta cohesió a
l'assemblea. Joan Saura comença la seva intervenció de resum dient que
l'assemblea serà un èxit perquè el debat ha estat molt enriquidor.
Intervenció altre cop sobre la crisi. Primeres paraules clares de Joan
Saura sobre la qüestió nacional. El manifest sobiranista ha estat capaç de
posar aquest tema a l'agenda d'ICV i això és important. Defensa molt encesa
de la seva tasca a Interior. Autocrítica sobre relació entre partit i
govern, demanant també a l'organització que expliqui el govern. ICV ha
tingut una crisi de creixement amb afebliment organitzatiu en relació a la
seva dedicació al govern. "Heu dit que volíeu més president i tindreu més
president". Hi haurà un òrgan de direcció més reduït i amb responsabilitats
concretes i públiques. I hi haurà un coordinador d'organització sense
responsabilitats institucionals. Enfortir les relacions amb EUiA però en el
marc actual. Una intervenció molt més aplaudida. Votació molt favorable.
Pere Nieto