dimecres, 14 d’octubre de 2009

Enquesta Serveis Municipals. Horta-Guinardó

Com deia en un article anterior l’enquesta de serveis municipals posa damunt la taula alguns elements interessant d’anàlisi. Avui em referiré a aspectes de l’enquesta sobre Horta-Guinardó. També he parlat sobre elements singulars de Sant Martí, però he preferit fer-ho al blog d’ecosocialistes10, el blog de gent vinculada a ICV de Sant Martí.
La primera dada que vaig donar és que on destaca Horta-Guinardó per una resposta diferent és en el tema del transport. La valoració que fa la gent d’Horta-Guinardó sobre la dotació de transport públic a Barcelona és de forma clara la pitjor de la ciutat. L’arribada del metro al Carmel canviarà sens dubte aquesta tendència, però hem de dir que la gent té raó amb aquesta percepció i que per tant és un element a tenir en compte. La gent que considera que hi ha un bon transport públic a Horta-Guinardó és un 52’4% de la gent i en canvi la mitjana a Barcelona és del 70’8%, la diferència és abismal.
En canvi el que es detecta en aquesta enquesta és que els resultats sobre la percepció del barri a Horta-Guinardó ha millorat en aquesta enquesta. I és normal, sempre he defensat que Horta-Guinardó era un barri que tenia un dèficit d’inversions que al llarg del darrer mandat va començar a canviar, però sense que es veiés materialitzat de forma concreta. Ara ja es veuen moltes de les grans obres en marxa i això ha fet canviar la percepció de molta gent. Un 57’4% de la gent creu que el seu barri ha millorat el darrer any, una xifra superior a la mitjana de Barcelona que és el 53’4%. Som el quart districte on la gent considera que el seu bari ha millorat més, darrera de Sant Martí, Nou Barris i Les Corts per aquest ordre. Sobre el futur del barri a Horta-Guinardó el 71’5% creu que millorarà, sols superat per Sant Martí (el districte optimista per definició) i molt per damunt del 64’5% de la mitjana de Barcelona. Comencem a tirar enrere la imatge de la Ventafocs.
Sobre quin és el problema més greu al barri, la gent d’Horta-Guinardó per zones també marca les seves diferències. A cap de les quatre zones considera que la inseguretat sigui un dels tres primers problemes del seu barri (amb una petita excepció). Al barri del Guinardó sols apareix el problema de l’aparcament com a diferenciat. A Carmel i Can Baró es posen com a problemes els transports, l’urbanisme i l’aparcament. Als barris de la Vall d’Hebron també apareix el transport i l’aparcament i Horta i la Font den Fargues els transports i aquí sí que en tercer lloc la inseguretat. Crec que en aquest sentit l’enquesta reflecteix força bé els principals problemes dels nostres barris i per tant on cal posar més esforç de respostes. Fa un temps ja vaig explicar en un escrit que un dia la Montserrat Filomeno, la gerent del Districte va dir que si havia de trobar un tema que aglutinés els problemes dels nostres barris seria la mobilitat, portava poc temps al Districte, però va encertar de ple.
Sobre quins són els millors aspectes de viure als nostres barris hi ha total coincidència a les quatre zones, la tranquil•litat. També es destaca la cordialitat de la gent, les zones verdes i com a tercer aspecte més destacat a Horta i la Font d’en Fargues que sembla un poble. Una definició que no tan sols és una constatació sinó també una declaració d’intencions. Els tres aspectes que a Horta-Guinardó es demana que més millorin són les zones verdes, els manteniment i el transport.
Crec que aquests resultats demostren que l’enquesta està força ben orientada i que els problemes que es detecten són reals i que comença a haver-hi una millor valoració de com estan els nostres barris però sense perdre un sentit crític que als nostres barris està molt desenvolupat.