dijous, 15 d’octubre de 2009

Canvi climàtic i barris. Blog action day

El blog action day és una diada anual on internautes de tot el món tracten un tema monogràfic al voltant del Medi Ambient. Enguany es parla del canvi climàtic. Suposo que el meu amic Jose Rodríguez deu estar content ja que és una de les seves grans passions o el Carles Sampietro en el món internatuta ecosocialista, també és un bon referent. En canvi jo no en sé (també és cert que si parlés en el meu blog sols d'allò que en sé faria poquets articles), però comparteixo l'esperit de la iniciativa d'alertar sobre els riscos ambientals del nostre planeta.

De fet un antic comunista em va dir que ell ara era molt ecologista i que a més estava convençut que aquesta lluita sí que la guanyaríem. Venia a dir que el món podia sobreviure sense aconseguir la justícia social però en canvi no podria sobreviure si no ens preníem seriosament la lluita pel Medi Ambient.

I des de l'àmbit de la gestió d'un Districte es pot fer gaire cosa? Sí i segur que molt més del que estem fent ara. I sols esmentaré dues coses i com a pinzellades. L'educació ambiental i el disseny dels barris.

Sobre el tema de l'educació ambiental crec que hem de canviar el xip. Fins ara el treball s'ha centrat molt en el "bon rotllo" i les franges més joves. Educació Ambiental vol dir situar en l'imaginari públic la necessitat dels canvis d'hàbit. I en pocs temes com aquest hi ha tantes responsabilitats individuals i col•lectives. Fer una aposta clara per estructures permanents de canvis d'hàbit i millores mediambientals. En aquest sentit l'encara jove comissió de la bicicleta o la futura creació del Consell del Medi Ambient a nivell d'Horta-Guinardó seran dues estructures que ens poden ajudar.

En relació al disseny dels barris cal assumir que en funció de les mesures que es prenen a cada barri estem condicionant el canvi climàtic. Qui no entengui això no de poder dissenyar la ciutat. L'altre dia a una reunió de seguiment veïnal vaig voler aclarir quin era el paper polític d'aquestes decisions. Apostar per reequilibrar l'espai per a cotxes i per a vianants, els circuits de mobilitat dins de cada barri o les apostes pel transport públic són decisions polítiques que ens la seva plasmació tècnica han de contribuir a millorar les condicions per evitar el canvi climàtic. I hem de saber quan tractem temes com el projecte urbanístic del Parc dels Tres Turons que estem parlant d''un model ciutat que tindrà repercussió en el medi ambient i el canvi climàtic.

Des de la conscienciació pública i des del disseny urbanístic podem contribuir a la millora del medi ambient i a la minimització del canvi climàtic des dels barris.