diumenge, 24 de gener de 2016

Hem de treballar millor l'anglès a l'escola?


La resposta a aquesta pregunta sembla gairebé òbvia. Sí, hem de treballar millor l'anglès per tal de garantir que tots els alumnes acabin els seus estudis amb un bon nivell de llengua anglesa. Sens dubte és important a nivell de futurs estudis, a nivell laboral i a nivell social. Escric això a partir d'un article publicat per EnricPrats on parla de l'exigència de moltes AMPA i famílies per incrementar el nivell d'anglès.

Respondre que cal incrementar el coneixement de l'anglès a l'escola segur que té un gran consens. El que potser no té tant consens és quan aprofundim en aquesta resposta i mirem de respondre com es pot millorar el treball de la llengua anglesa i sobre quin pes ha de tenir l'anglès dins del món escolar.

Com ja planteja Enric Prats tothom té solucions màgiques a un problema que és cert que existeix. D'entrada cal plantejar que vivim en una societat en la que l'anglès sols es pot escoltar en els àmbits laborals o d'estudis superiors, però que socialment no té cap espai, si descomptem el nombre creixent de turistes a la nostra ciutat. Però és evident que ben poques famílies escolten la televisió en versió original, per posar un petit exemple. Cal incrementar la preparació del professorat per tal de poder impartir classes en llengua anglesa, cal normalitzar que escoltin continguts de diferents àrees aprofitant per exemple reportatges en versió original, cal potenciar que hi hagi assistents de conversa o altres persones que puguin millorar la comprensió oral en anglès dels nostres alumnes, cal buscar sistemes per afavorir intercanvis i estades a l'estranger...les línies de treball són molt variades, però també tenen algunes dificultats. Per exemple impartir alguna matèria en llengua anglesa pot ser una bona eina de treball, però també pot augmentar les diferències d'aprenentatge entre els alumnes. És a dir l'alumne amb dificultats d'aprenentatge de la llengua no tan sols no avançarà més en anglès sinó que tindrà més dificultats per assolir aquesta matèria que estem treballant. Els alumnes amb recursos econòmics suficients i famílies amb aquest interès per poder fer anglès fora de l'horari lectiu, estades a l'estranger...tindran moltes més eines que avançar a l'escola. I tampoc cal obviar la preparació dels claustres, els recursos dels que es disposen...però aquestes dificultats no han d'impedir que a les escoles fem un esforç creatiu per anar trobant solucions.

Però també em plantejava quin pes ha de tenir l'anglès a l'escola. Seria bo de dedicar molt més temps a la llengua anglesa, però també seria bo dedicar més temps a l'expressió oral en la nostra llengua a la creativitat, al treball en equip, a la recerca, a les sortides pedagògiques, a la matemàtica manipulativa, a la lectura, al treball de valors...per tant també cal establir prioritats. No podem centrar tan sols la necessitat de millora de la llengua anglesa en la necessitat que en tindran després per tal d'aconseguir una feina. Si ho fem acceptarem que l'escola té una funció bàsica de proveir treballadors més o menys qualificats al mercat laboral. Si pretenem formar persones amb capacitat d'entendre el món, la llengua anglesa, sens dubte, les ajudarà, però a part de l'idioma cal que donem eines perquè entenguin, per exemple què està passant amb la crisi de refugiats o amb que a casa nostra creixen les desigualtats socials d'una manera escandalosa i sembla que poca gent quedi afectada per això.

Vivim en un món complex i canviant i l'escola ha de saber donar resposta als nous reptes, però ho ha de fer conscient de no perdre els seus principis, acceptant les dificultats de fer front a les noves realitats, amb capacitat creativa de trobar solucions i exigint que no pot tenir l'exclusiva de resoldre-ho tot.