divendres, 28 d’agost de 2015

Confiança municipal


El nou govern municipal de Barcelona en Comú ja ha començat a treballar. Tinc molt clar que serà un mandat molt difícil. Hi ha força motius per pensar-ho, miraré d'enumerar-ne alguns. En primer lloc la pròpia situació derivada dels resultats electorals. Un govern en minoria és sempre difícil, quan aquesta minoria és de 11 regidors i regidores d'un total de 41 ja podem parlar de gesta. Possiblement després de les eleccions del 27 de setembre es podran establir noves aliances de govern que permetin suavitzar aquesta realitat, però sens dubte la manca d'una majoria clara no ajuda gens a la feina de govern. En segon lloc crec que Barcelona en Comú tindrà la dificultat de fer front a uns poders econòmics i mediàtics que voldran fer fracassar la bona feina que pot fer el nou govern. Això no és nou. Ara possiblement l'interès mediàtic està massa centrat en altres temes però és evident que anirà apareixent una campanya de desprestigi i que a més serà una molt bona campanya. (Advertir d'una campanya orquestrada per desacreditar el govern no vol dir, però, que no s'hagi de criticar al nou govern). El tercer element que pot ser un obstacle per Barcelona en Comú és la dificultat de la pròpia gestió. De moment crec que estan marcant prou bé les ganes de prendre decisions i marcar un nou estil, però no és senzill. Transformar la ciutat com pretén l'equip d'Ada Colau suposa aconseguir que molts agents que intervenen de manera directa a la ciutat s'hi prestin, em refereixo a bancs, sector turístic, empreses de serveis (llum, aigua, gas...)...No serà fàcil la relació amb aquests agents que molt sovint s'ha deixat que tinguin la paella pel mànec a la ciutat. I el darrer element que voldria destacar són les pròpies dificultats internes d'un nou projecte com Barcelona en Comú. La gràcia del projecte (la novetat, la diversitat d'orígens i experiències, el nivell d'exigència de la gent que hi participa, la voluntat de fer coses noves...) és alhora una de les grans dificultats per tirar endavant. No és senzill anar concretant a la gestió canvis que són necessaris però alhora molt significatius. I caldrà un temps per anar destriant la gent que millor pot anar impulsant aquests canvis.

Per tant Barcelona en Comú haurà de buscar el millor del que té per aconseguir tirar endavant. Haurà de fer gestos clars que evidenciïn que té clar cap a on anar i alhora haurà de crear complicitats amb altres forces polítiques. Barcelona en Comú haurà de fer un gran esforç per que es segueixi percebent com un moviment polític i no tan sols com un equip de govern. En aquest sentit haurà de mantenir una forta vinculació amb els moviments socials i la ciutadania per poder seguir rebent propostes, per poder explicar què es fa i perquè. No és senzill voler transformar la societat en un sentit clarament d'esquerres i alhora anar gestionant la realitat, que li diguin a Syriza. És molt difícil, però és necessari i per tant ens hi juguem molt. I caldrà també que Barcelona en Comú generi confiança en els tècnics municipals. Això és fonamental i va ser una de les grans mancances del govern de CIU. Una maquinària tan complexa com l'Ajuntament de Barcelona no es mobilitza sols amb decisió política. Barcelona té uns grans equips tècnics i cal comptar-hi per tirar endavant.


I caldrà autocrítica. Barcelona en Comú haurà de tenir mecanismes per saber acceptar els errors, per corregir allò que no funciona, per superar les seves dificultats. Però el repte és fantàstic. El més important no serà demostrar que es pot governar Barcelona, sinó sobretot confirmar que les coses es poden fer diferent.