dimarts, 26 de maig de 2015

Ningú ha guanyat la porra

Ja podeu veure els resultats de la porra al meu blog. Al final van ser 50 apostes. Ningú ha encertat. Per cada regidor de diferència amb el que s'havia dit jo he restat un punt. Hi ha tres persones que s'han equivocat sols per 2 regidors i per tant tenen -4. Són e César, el Toni Coll i l'Agnès. Per altra banda el que més ha fallat té -18 punts, no cal airejar molt el seu nom!!!

Difícil ho era. Miraré de comentar amb calma els resultats municipals en un article, però el que és evident és que diumenge van passar coses...avui dimarts a les 19.30 al carrer Llull 184 mirarem de comentar una mica això o el que sorgeixi.

NOM
CIU
BEC
ERC
PSC
PP
CS
CUP
resultat
Pere
9
10
6
5
5
6
0
-10
Enric
10
9
5
8
3
6
0
-10
Jordi sp
9
7
9
6
6
4
0
-18
Jordi P
10
7
6
5
5
4
4
-10
Jordi S
11
11
5
6
5
3
0
-10
Víctor V
9
10
6
6
5
5
0
-10
Joan V
10
9
5
7
5
5
0
-10
Pau
10
10
6
6
6
3
0
-12
Xavi
11
10
5
5
5
3
2
-8
Antoni P
9
12
5
5
5
5
0
-8
Cesc
10
9
6
6
5
5
0
-10
Maria
9
11
6
7
3
5
0
-8
Victòria
10
9
6
6
3
5
2
-6
Jaume Q
7
12
6
4
4
6
2
-8
Eva D
7
8
9
4
4
4
5
-14
Marta V
10
11
5
5
4
6
0
-6
Gerard D
10
10
5
6
6
4
0
-10
Antoni Ll.
11
9
5
5
5
4
2
-8
Miquel Àngel
10
11
6
6
2
4
2
-6
Ramon
11
9
4
6
5
4
2
-10
Héctor
10
8
6
6
4
4
3
-8
Santi
10
12
5
5
5
4
0
-8
Jordi D
7
9
8
6
4
5
2
-12
Albert
9
10
5
7
3
5
2
-6
Carme
10
10
10
3
3
3
2
-10
Agnès
10
12
5
5
3
4
2
-4
Xavi
11
9
4
5
5
4
3
-8
Jordi M
11
8
6
4
3
5
4
-6
Alfons
10
9
5
7
5
3
2
-10
Arnau
11
8
4
5
5
6
2
-10
Armand
10
8
5
5
5
5
3
-6
César
10
10
5
5
4
5
2
-4
Vic
10
10
5
5
4
6
1
-6
Toni
10
10
5
5
4
5
2
-4
Fernando
11
9
4
5
5
7
0
-12
Toni P
11
12
4
4
4
4
2
-6
Ignasi
13
7
6
4
4
4
3
-8
Arnau
10
9
5
6
5
4
2
-8
Anna
12
8
5
5
3
5
3
-6
Eduard
10
8
5
6
6
6
0
-12
Oriol
12
14
4
2
4
5
0
-12
Josep R
11
9
4
7
4
4
2
-10
Jordi G
11
11
4
5
4
4
2
-6
Jordi B
14
4
4
5
4
4
2
-8
Francesc
10
11
5
5
5
5
0
-6
Carlota
11
12
5
5
3
3
2
-6
Jordi T
11
9
5
5
5
4
2
-8
Manel M
9
11
5
8
1
2
3
-10
Albert C
12
9
4
5
5
4
2
-10
Sílvia
12
9
5
6
5
2
2
-12